Korkmuyor muyum, Sıkılmıyor muyum?

Eğer yalniz bir gezginseniz en sık karşılaşacağınız soru: “Sıkılmıyor musun” iken yalnız kadın gezginseniz soru “Korkmuyor musun” diye değişiyor. Gelelim cevaplara hayır, hiç sıkılmıyorum, evet, bazen korkuyorum…. Yalnız gezginlik çoğunun...